سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

اساتید عود (بربط)


آثار اساتید نوازندگان عود (بربط) در 1 دی وی دی
قيمت 60000ريال

 اساتید  عود (بربط)
 اساتید  عود (بربط) بر بط (عود) دارای کاسه بزرگ و گلابی شکل است که دسته ی کوتاهی دارد.در وسط کاسه یک سوراخ دایره شکل بزرگ قرار دارد که باعث ایجاد طنین در ساز است.بربط در ابتدا دارای 4 سیم بوده بعدها سیم پنجمی به آن اضافه می شود که سیم ها به صورت جفت نواخته می شوند.در قسمت دسته 10 گوشی قرار دارد و تعداد کل سیم های این ساز 10 است.این ساز پرده بندی ندارد و در رساله موسیقی کنز التحف از آن به عنوان شاه ساز ها نام برده شده است.از نوازندگان مشهور بربط  استاد منصور نریمان-حسین بهروزی نیا-محمد فیروزی.عبدالوهاب شهیدی و ... رامی توان نام برد.

این مجموعه دارای آثار اساتید عود  در1 دی وی دی mp3 می باشد

قيمت : 65000 ريال
قيمت : 65000 ريال
قيمت : 65000 ريال
قيمت : 50000 ريال
قيمت : 40000 ريال
قيمت : 40000 ريال
قيمت : 65000 ريال
قيمت : 50000 ريال
قيمت : 30000 ريال
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت