سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

شجريان (جشن هنر شيراز 1349)


شجريان (جشن هنر شيراز 1349)

قيمت 30000ريال

شجريان (جشن هنر شيراز 1349)
شجريان (جشن هنر شيراز 1349)

جشن هنر شیراز - دستگاه سه گاه


 

اجرای سال 1349


 

آواز:محمدرضا شجریان


 

تار:لطف الله مجد


 

کمانچه:اصغر بهاری 

نی:حسن ناهید


 

تار:نصرت ابراهیمی


 

سنتور:عباس زندی


 

تنبک:رضا صیرتی فرتعداد:1 سی دی


قیمت:2500 تومان

 
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت