سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

ردیف آوازی استاد شجریان


مجموعه ردیف استاد شجریان 
قيمت 45000ريال

ردیف آوازی استاد شجریان
ردیف آوازی استاد شجریان
مجموعه ردیف استاد شجریان در 8 قسمت:

1- شور (مرکب نوازی)
2-سه گاه (نغمه اصفهان)
3-نغمه ابوعطا (مرکب نوازی)
4-چهارگاه (نغمه افشاری)
5-نغمه دشتی (نغمه بیات ترک)
6-همایون (نوا)
7-ماهور
8-راست پنجگاه (مرکب نوازی)

گوینده:نیکو خردمند


این مجموعه در یک سی دی MP3 با قیمت 4500 تومان ارائه میشود
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت