سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

محمدرضا شجریان


مجموعه کامل استاد محمد رضا شجریان در 4

دی وی دی
قيمت 400000ريال

محمدرضا شجریان محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان

مجموعه کامل استاد محمد رضا شجریان در 4

دی وی دی  شامل بیش از 300 برنامه از قبیل

آلبومها -گلها-برنامه های خصوصی-دل انگیزان

و....

قیمت 40000 تومان


لیست آلبومهای استاد شجریان
1-بيداد

2-آستان جانان

3-دوستت دارم وجواني

4-قاصدك

5-دستان

6-ناي شكسته

7-سروچمان

8-دل مجنون

9-آسمان عشق

10-دل شدگان

11-مژده صبا

12-مرغ سحر

13-چشمه نوش

14-خلوت گزيده

15-جان عشاق

16-همايون مثنوي

17-گنبدمينا

18-عشق داند

19-رازدل

20-انتظاردل

21-رسواي دل

22-راست پنجگاه

23-شب وصل

24-معماي هستي

25-چهره به چهره

26-شب سكوت كوير

27-آرام جان

28-بيات-شوشتري-4گاه

29-سه تار احمدعبادي

30-ربنا

31-بوي باران

32-پيوندمهر

33-زمستان است

34-به يادعارف

35-در خيال

36-ديلمان

37-دودعود

38-عبادي

39-انتظار

40-فرياد

41-افشاري

42-گلبانگ1

43-گلبانگ2

44-جان جان

45-خزان

46-موسوي

47-كنسرت پاريس

48-رباعيات خيام

49-سپيده

50-ويولون

51-همايون

52-شش تايي مركب

53-شور-ابوعطا

54-رديف افشاري

55-شور-بيات-سه گاه

56-مخالف-سه گاه

57-دشتي-سه گاه

58-كنسرت ماهور

59-كنسرت سه استاد

60-ماهور

61-نوا مركب خواني

62-سخنراني آمريكا 79

63-يادايام

64-آفتاب نيمه شب

65-پيام نسيم

66-ابو عطا-اصفهان

67-گروه پايور(ديلمان)

68-همايون-نوا

69-ميهن اي ميهن

70-درسوگ بنان

71-باغ نظر

72-بهاردلكش

73-اشك مهتاب

74-امان امان

75-بيات ترك-دشتي

76-بيات ترك-تاج-كردبيات

77-ابوعطا-دشتي

78-كنسرت شيدا(چاوش)

79-كنسرت شيدا(لطفي)

80-بت چين

81-شور

82-شجريان-عبادي -خرم

83-در ازل

84-مخالف سه گاه

85-ماهور

86-بيات ترك-شوشتري

87-دشتي -سه گاه

88-نوا

89-جواني

90-آذرستون

91-اجراي خصوصي 1

92-اجراي خصوصي 2

93-اجراي خصوصي 3

94-اجراي خصوصي 4

95-اجراي خصوصي 5

96-اجراي خصوصي 6

97-اجراي خصوصي 7

98-اجراي خصوصي 8

99-اجراي خصوصي 9

100-اجراي خصوصي 10

101-اجراي خصوصي 11

102-اجراي خصوصي 12

103-اجراي خصوصي 13

104-اجراي خصوصي 14

105-اجراي خصوصي 15

106-اجراي خصوصي 16

107-اجراي خصوصي 17

108-اجراي خصوصي 18

109-اجراي خصوصي 19

110-اجراي خصوصي 20

111-اجراي خصوصي 21

112-اجراي خصوصي 22

113-اجراي خصوصي 23

114-اجراي خصوصي 24

115-اجراي خصوصي 25

116-اجراي خصوصي 26

117-اجراي خصوصي 27

118-اجراي خصوصي 28

119-گل باغ آشنايي

120-ساز خاموش

121-كلاس آواز-شجريان ناظري

122-شجريان وهايده افسانه شيرين

123-گلهاي رنگارنگ 567-شجريان وسيمابينا

124-گلهاي رنگارنگ 580ب-شجريان هايده

125-يك شاخه گل 418-شجريان وخوانساري

126-يك شاخه گل 447

127-برگ سبز205

128-برگ سبز216

129-برگ سبز236

130-برگ سبز239

131-برگ سبز238

132-گلهاي تازه 147

133-گلهاي تازه 190

134-گلهاي تازه 13

135-گلهاي تازه 25 شجريان و هايده

136-گلهاي تازه 31

137-گلهاي تازه 37

138-گلهاي تازه 42

139-گلهاي تازه 48

140-گلهاي تازه 53 شجريان و عهديه

141-گلهاي تازه 58

142-گلهاي تازه 60

143-گلهاي تازه 65

144-گلهاي تازه 66

145-گلهاي تازه 71 شجريان وسيمابينا

146-گلهاي تازه 72

147-گلهاي تازه 75

148-گلهاي تازه 77

149-گلهاي تازه 85

150-گلهاي تازه 87

151-گلهاي تازه 92

152-گلهاي تازه 97

153- گلهاي تازه 100

154-گلهاي تازه 102

155-گلهاي تازه 104

156-گلهاي تازه 106

157-گلهاي تازه 107

158- گلهاي تازه 121

159-گلهاي تازه 123 شجريان عهديه

160-گلهاي تازه 125

161-گلهاي تازه 128 شجريان عهديه

162-گلهاي تازه 133

163-گلهاي تازه 138

164-گلهاي تازه 140 شجريان عهديه

165-گلهاي تازه 142

166-گلهاي تازه 144

167-گلهاي تازه 153

168-گلهاي تازه 156

169-گلهاي تازه 158

170-گلهاي تازه 160

171-گلهاي تازه 162

172-گلهاي تازه 171

173-گلهاي تازه 175

174-گلهاي تازه 176

175-گلهاي تازه 178

176-گلهاي تازه 180

177-گلهاي تازه 182

178-گلهاي تازه 185

179-گلهاي تازه 187

180-گلهاي تازه 188

181-گلهاي تازه 190

182-رندان مست

183-جام تهي

184-موسيقي ايراني -بخت آيينه ندارم

185-برگ سبز 242

186-برگ سبز 245

187-برگ سبز 246

188-برگ سبز 248

189-برگ سبز 250

190-برگ سبز 251

191-برگ سبز 255

192-برگ سبز 258

193-برگ سبز 261

194-گلهاي رنگارنگ 472 شجريان مرضيه

195-گلهاي رنگارنگ 519 شجريان سيمابينا

196-گلهاي رنگارنگ 541 ب شجريان الهه وفايي

197-گلهاي رنگارنگ 562 ب شجريان عهديه شهيدي

198-گلهاي رنگارنگ 572 ب شجريان قوامي پروين

199-گلهاي رنگارنگ 574 ب شجريان گلپا الهه

200-گلهاي رنگارنگ 575 شجريان سيمين غانم

201-روز ازل

202-گلهاي تازه 23

203-گلهاي تازه 54

204-گلهاي تازه 154

205-گلهاي تازه 166

206-يك شاخه گل 412 شجريان گلپا شهيدي

207-يك شاخه گل 417 شجريان گلپا قوامي

208-يك شاخه گل 402

209-يك شاخه گل 425

210-يك شاخه گل 450

211-موسيقي ايراني-شجريان (بيا ساقي)

212-موسيقي ايراني-شجريان وگلوريا روحاني (به كوههاي صابونات)

213-موسيقي ايراني-شجريان وگلورياروحاني (دايه)

214-موسيقي ايراني-شجريان وگلوريا روحاني (گرخدا فرصت دهد)

215-موسيقي ايراني-شجريانگلوريا روحاني (خدامهربونه)

216-بزم خصوصي

217- بزم خصوصي

218-بزم خصوصي

219-بزم خصوصي

220-برگ سبز 247

221-برگ سبز 249

222-برگ سبز 271

223-برگ سبز 279

224-برگ سبز 283

225-برگ سبز 287

226-برگ سبز 288

227-برگ سبز 292

228-برگ سبز 306

229-گلهاي رنگارنگ 578 شجريان مرضيه

230-گلهاي رنگارنگ 580 شجريان هايده

231-گلهاي رنگارنگ 544 شجريان شهيدي الهه

232-موسيقي ايراني-شجريان بت چين

233-موسيقي ايراني-شجريان بيات ترك

234-غريب راه عشق

235-گل عذار

236-دل انگيزان 1

237-دل انگيزان 2

238-دل انگيزان 3

239-دل انگيزان 4

240-آهنگ وفا

241-آواز اي امان

242-بر مزار استاد عبادي

243-بي تو به سر نمي شود

244-كنسرت لندن 1369

245-كنسرت هم نوا با بم 1382

246-در كوچه سار شب

247-دلكش

248-ديده معشوق

249-دولت بيدار

250-انتظار

251-فتنه چشم

252-غوغاي عشقبازان

253-گلبانگ 3

254-گلچين هفته

255-ايران من

256-جان شيدا

257-خاكستر

258-ناي دل

259-موسيقي ايراني-شجريان الهه

260-موسيقي ايراني-شجريان (افشاري)

261-موسيقي ايراني-شجريان (سه گاه ومخالف)

262-موسيقي ايراني-شجريان (ماهور)

263-موسيقي ايراني-شجريان (جانا تورا)

264-موسيقي ايراني-شجريان (اي غم)

265-موسيقي ايراني-شجريان (به من ار چه)

266-آه باران

267-آفتاب نيمه شب

و......

 قيمت : 8000000 ريال
قيمت : 250000 ريال
قيمت : 100000 ريال
قيمت : 100000 ريال
قيمت : 400000 ريال
قيمت : 430000 ريال
قيمت : 65000 ريال
قيمت : 65000 ريال
قيمت : 65000 ريال
قيمت : 65000 ريال
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت