سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

دكلمه زنده ياد خسرو شكيبايي


اشعار سهراب سپهري با صداي خسرو شكيبايي
قيمت 40000ريال

دكلمه زنده ياد خسرو شكيبايي
دكلمه زنده ياد خسرو شكيبايي

اين مجموعه شامل 9 آلبوم ميباشد كه در يك سي دي ارائه ميشود.

1-حقیقت دارد

2-حجم سبز

3-مهربانی

4-نامه ها

5-نشانی ها

6-پری خوانی

7-صدای پای آب

8-سخاوت

9- سهراب

قيمت : 80000 ريال
قيمت : 50000 ريال
قيمت : 60000 ريال
قيمت : 25000 ريال
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت