سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

ردیف تار موسی معروفی


ردیف موسیقی موسی معروفی با اجرای روح ا... سلیمان افزا
قيمت 35000ريال

ردیف تار موسی معروفی
ردیف تار موسی معروفی

ردیف سازی استادان موسیقی ایرانی

روایت و تنظیم: موسی معروفی

اجرا: روح اله سلیمان افزا (تار)


تاریخ ضبط:  1338 خورشیدی


تعداد: 1 سی دی mp3

قیمت:3500 تومان
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت