سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

شجريان (جشن هنر شيراز 1354)


شجريان (جشن هنر شيراز 1354)
قيمت 30000ريال

شجريان (جشن هنر شيراز 1354)
شجريان (جشن هنر شيراز 1354)

 جشن هنر شیراز 1354

 

راست پنج گاه

 

آواز:محمدرضا شجریان

 

تار:محمدرضا لطفی

 

تنبک:ناصر فرهنگ فر


تعداد: 1سی دی


قیمت:3000 تومان

 
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت